Essay Ang Aking Karanasan

Essay Ang Aking Karanasan-33
Napakalakas ng enerhiyang ito at siya ring enerhiya ang unti-unting sumisipsip sa aking pag-asang makapagbagong buhay.“Bakit kahit na anong gawin ko ay wala pa ring nangyayari?

Napakalakas ng enerhiyang ito at siya ring enerhiya ang unti-unting sumisipsip sa aking pag-asang makapagbagong buhay.“Bakit kahit na anong gawin ko ay wala pa ring nangyayari?

Halimbawa ng mga Sanaysay sa Wikang Filipino | Mga Iba't Ibang Uri ng Sanaysay sa Tagalog | Talumpati at mga Halimbawa Nito | Sanaysay Tungkol sa mga Pangyayari, Pag-ibig, Opinyon, Obserbasyon, Kuro-kuro, Buhay, Sarili, Kabataan Iba pa | Tagalog Articles | Komposisyon o Proyekto at Takdang-aralin Ang blog na ito ay naglalaman ng mga tagalog na sanaysay na may uri na pormal o di-pormal.

Mangyaring makipag-ugnayan sa sumulat sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mensahe kung nais ninyong gamitin ang mga sanaysay sa Filipino. Isang sanaysay sa Filipino Ang Kahalagahan ng Edukasyon (Tagalog na Sanaysay)Ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya.

Hindi man hayag sa aking mga magulang ang kanilang pangingimbulo subalit nararamdaman ko ito.

Pinipilit ko itong labanan subalit wala akong magawa.

Bagamat hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ako, maraming pagkakataon naman sa aking buhay ang nagpapaunawa sa akin na ang edukasyon ay patuloy na umaangkla sa aking pagkatao at maging sa aking kalapit na hinaharap.

Ito rin ay patuloy na nag-iiwan ng hindi mga matatawarang implikasyon ng pagbabago sa aking pagkatao na siyang dahilan kung bakit ganito ako katatag ngayon.Ito ay ang aking karanasan noong ako ay nasa ika-4 na baitang. Wala akong ibang inisip noon kundi ang makawala sa paaralan na kapara ng isang bartolina sa akin ay nagbibigay lamang ng pasakit at matinding paghihirap.Ang karanasan na marahil para sa akin ay mapanglaw at natatangi lamang. Ang tanging namumutawi na lamang sa aking isipan noon ay ang pagpasok buhat sa kagustuhan ng aking mga magulang.Sa kanya ko rin natutuhan na hindi lamang pala akademikong kaalaman ang batid na ipamalita ng mga talakayin sa paaralan bagkus ay naglalayon din itong bigyan ang lahat ng pagkakataong makabuo ng pagkakaibigan at pamilya sa lahat ng aspektong sinasaklawan nito.Hindi lang dapat kaalaman ang ating panghawakan mula sa ating mga guro nararapat ding maunawaan natin ang tunay na karunungan mula dito.Naaalala ko pa noon na sa tuwing darating ang katapusan ng Marso ay wala akong ibang ginawa kung hindi ay panoorin na lamang ang aking mga kaklaseng maglakad sa harapan ng entablado kasama ng kanilang mga magulang upang tanggapin ang kanilang mga parangal.Gustuhin ko mang itago ang aking nararamdaman, subalit ito ay pilit na kumakawala at ako ay tila isang ibon na sa piitan ay nananahanan.” ito ang katanungan na patuloy na sumisilab sa aking mura at gahasang isipan. Sinubukan kong magsipag at umayon sa kung ano ang pamantayan sa aming klase. Sapagkat noo’y wala pa akong kabatiran patungkol sa mahalagang papel ng edukasyon sa aking magiging kinabukasan.Wala pa akong alam sa edukasyon maliban sa ito ay “mahirap at walang kwenta”.Ang karanasang ito ang nagturo sa akin kung paano umunlad hindi lamang sa aking mga markang nais matamo subalit nakaanib na rin dito ang mga prinsipyo at impresyong hindi na maiaalis sa aking puso’t isipan sa kalagitnaan ng aking paglalakbay sa mundong ibabaw.Nawa’y lubusan nating mabatid na sa ibayo ng mga pamantayang sumasaklaw sa kultura ng edukasyon, ang layon nitong magbigay ng magaganda at makabuluhang karanasan ang magsisilbing proteksyon at sandata natin sa pakikidigma sa ating mga sarili at sa kung ano mang pagbabagong nakaukit na sa ating panahon.

SHOW COMMENTS

Comments Essay Ang Aking Karanasan

The Latest from zaveta.ru ©